Kadrovska evidencija

Stručnjaci PlusMinus Consultinga nude usluge obračuna zarada i vođenjа kadrovske evidencije***. Ova usluga potrebna je srednjim i velikim preduzećima sa više od 150 radnika, koja imaju kompleksan algoritam obračunavanja plata, bonusa i odbitaka, obračunavanja lista za bolovanja i drugih isplata.

Na osnovu primarnih dokumenata koje dostavi naručilac, vrši se obračun zarada, beneficija, kompenzacija i ostalih isplata saradnicima uz poštovanje svih zahteva poreskih zakona i zakona o radu;

 • vrši se kontrola blagovremenosti isplata mesečnih zarada i navođenja poreza i dažbina koje su vezane za fond za plaćanje rada;
 • vrši se formiranje obaveznih formi izveštaja za obračune plate, i njihova predaja Poreskoj federalnoj službi i vanbudžetskim fondovima.

Vođenje kadrovske evidencije u skladu s Radnim kodeksom Ruske Federacije, vrši se putem popunjavanja svih neophodnih kadrovskih dokumenata, uključujući:

 • lične karte;
 • naredbe;
 • ugovore o radu;
 • ugovore o materijalnoj odgovornosti (kako individualnoj, tako i kolektivnoj);
 • vođenje tabela za obračun radnih sati;
 • unošenje zapisa u radne knjižice saradnika preduzeća.

Neophodna primarna dokumenta:

 • Podaci iz pasoša radnika,
 • Kopija PIB radnika,
 • Kopija potvrde iz Penzionog fonda Rusije za radnika (broj osiguranja),
 • Kopija izvoda iz matične knjige rođenih za decu radnika.
 • Karakteristike internih propisa o radu preduzeća, Pravilnik o bonusima, ukoliko postoje.

*** Za Rusiju

Postavite pitanja našim stručnjacima! Saznajte pojedinosti zapošljavanja radnika u Vašu kompaniju prema ugovorima o radu, potražite spisak neophodnih kadrovskih dokumenata za preduzeće. Minimizirajte rizike!

Факты o PlusMinus Consulting

В 2009 году компания PlusMinus Consulting открыла офис в Санкт-Петербурге на Васильевском острове в БЦ «Сенатор». Наряду с бухгалтерским сопровождением заказчикам предложены услуги по регистрации предприятий, ведению кадрового учета, введена услуга "аутсорсинг расчёта заработной платы/аутсорсинг кадрового делопроизводства" для предприятий среднего бизнеса.


PlusMinus Consulting становится членом клуба «Сенатор». Участникам клубной программы доступна 10% скидка на услуги нашей компании!


> Другие факты

Акция

-

> Другие Акции

Задать вопрос


Яндекс.Метрика