Računovodstvena podrška

Potpuno vođenje računovodstva u organizaciji (računovodstvene usluge pretplatnicima) uključuje sledeće usluge***:

  • Formiranje računovodstvene politike preduzeća;
  • Obradu i sistematizaciju primarnih računovodstvenih dokumenata;
  • Prikazivanje informacija o imovini, obavezama preduzeća i njihovom kretanju na osnovu primarnih dokumenata;
  • Obračun plata, pisanje izvodnih registara za računovodstvo;
  • Obračun poreske osnovice predviđen zakonom;
  • Sastavljanje i predaju poreske deklaracije organima poreske uprave, fondovima;
  • Sastavljanje «nultog» bilansa stanja u odsustvu aktivnosti;
  • Saradnju s organima kontrole – izravnavanje računa s budžetom, dostavljanje kopija dokumenata na zahtev, podrška prilikom sprovođenja manjih i kompleksnih provera.

U toku pružanja računovodstvenih usluga moguće je konsultovanje u oblasti poreskog planiranja, izrade mehanizama integracije podataka iz ručunovodstvenih izvoda u opšte upravljačko računovodstvo, kao i druge konsultacije prema dogovoru strana.

Konsultacije o poreskom planiranju za novoosnovana preduzeća su besplatne!

*** Spisak usluga za Rusiju i Srbiju.

Poverite vođenje računovodstva Vašeg preduzeća stručnjacima PlusMinus Consulting. Optimizirajte rashode. Oslobodite sebi vreme za razvoj biznisa!

Poverite vođenje računovodstva Vašeg preduzeća stručnjacima PlusMinus Consulting. Optimizirajte rashode. Oslobodite sebi vreme za razvoj biznisa!

Факты o PlusMinus Consulting

В 2009 году компания PlusMinus Consulting открыла офис в Санкт-Петербурге на Васильевском острове в БЦ «Сенатор». Наряду с бухгалтерским сопровождением заказчикам предложены услуги по регистрации предприятий, ведению кадрового учета, введена услуга "аутсорсинг расчёта заработной платы/аутсорсинг кадрового делопроизводства" для предприятий среднего бизнеса.


PlusMinus Consulting становится членом клуба «Сенатор». Участникам клубной программы доступна 10% скидка на услуги нашей компании!


> Другие факты

Акция

-

> Другие Акции

Задать вопрос


Яндекс.Метрика