Pitanja i odgovori

Koliko će koštati vaše računovodstvene usluge?

Za odgovor na ovo pitanje neophodno je proceniti obim posla – broj operacija koje se uzimaju u obradu. Osim toga, morate biti spremni da odgovorite na nekoliko pitanja o Vašoj kompaniji: kakav ste sistem oporezivanja odabrali, kojim vidom delatnosti se bavi kompanija, koliko ima zaposlenih. Nakon ovoga može se odrediti osnovna cena u odnosu na aktuelne cene računovodstvenih usluga.

 

Šta učiniti, ukoliko je u prethodnim periodima računovođa ostavio nered? Kako u takvom slučaju nastaviti sa vođenjem računa?

Za nastavak vođenja računa Vašeg preduzeća prvo se moraju proceniti «razmere štete», naročito utvrditi za koji period je neophodno obnoviti računovodstvo, šta je urađeno nepravilno i šta uopšte nije urađeno. Posle unošenja ispravki, dopuna u račune, predaje ispravljenih (preciziranih) deklaracija može se nastaviti sa vođenjem računovodstva i poreza.

 

Ko će uzimati primarnu dokumentaciju i predavati izveštaje Federalnoj poreskoj službi i fondovima?

Primarnu dokumentaciju, kao i dokumenta za potpis može dostaviti naš kurir. Obično naši klijenti ipak preferiraju da dođu kod nas u kancelariju. Predajući jednom mesečno primarnu dokumentaciju na obradu, klijenti koriste mogućnost da lično razmotre pitanja, koja su se nakupila, da dobiju preporuke, da porazgovaraju.

Sve izveštaje Inspekciji Federalne poreske službe, Penzionom fondu Rusije, Fondu za socijalno osiguranje dostavljamo samostalno putem telekomunikacija, poštom uz opis sadržaja, u krajnjem slučaju, preko opunomoćenog predstavnika.

 

Kakve garancije dajete?

Naša odgovornost za blagovremeno dostavljanje izveštaja, pravilnost predstavljanja privrednih operacija u računovodstvu propisana je ugovorom. U slučaju da Vaša kompanija dobije kaznu krivicom našeg stručnjaka, naša kompanija će nakonaditi nanetu materijalnu štetu.

 

Koje poslove podrazumeva podrška?

Čitav spisak obaveza glavnog računovođe ulazi u spisak obaveznih radova prema ugovoru:
Obračun poreza;

  • Prijem i obrada primarne računovodstvene dokumentacije;
  • Priprema i predaja kompleta računovodstvenih i poreskih izveštaja Inspekciji Federalne poreske službe, Penzionom fondu Rusije, Fondu za socijalno osiguranje;
  • Sastavljanje naloga za plaćanje;
  • Vođenje kadrovske evidencije

Osim toga, u toku pružanja podrške dobićete profesionalne konsultacije od stručnjaka naše kompannije putem telefona ili lično.

Факты o PlusMinus Consulting

В 2009 году компания PlusMinus Consulting открыла офис в Санкт-Петербурге на Васильевском острове в БЦ «Сенатор». Наряду с бухгалтерским сопровождением заказчикам предложены услуги по регистрации предприятий, ведению кадрового учета, введена услуга "аутсорсинг расчёта заработной платы/аутсорсинг кадрового делопроизводства" для предприятий среднего бизнеса.


PlusMinus Consulting становится членом клуба «Сенатор». Участникам клубной программы доступна 10% скидка на услуги нашей компании!


> Другие факты

Акция

-

> Другие Акции

Задать вопрос


Яндекс.Метрика