Prikupljanje dokumentacije za kreditiranje preduzeća

PlusMinus Consulting pruža sledeće usluge u finansijskoj sferi:

  • Prikupljanje paketa dokumenata za kreditnu organizaciju u cilju dobijanja kredita, dozvoljenog minusa, kreditne linije.
  • Sastavljanje biznis-plana, pripremanje paketa hipotekarnih dokumenata.
  • Podršku kreditnom dosijeu preduzeća u periodu kreditiranja.
  • Sastavljanje lizing ugovora.
  • Sastavljanje faktoring ugovora.
  • Sastavljanje bankarskih garancija.
  • Kontrolu bankarskih usluga, kamatnih stopa na kredite i ostalih uslova prema dogovoru sa klijentom.


Neophodan minimalni paket dokumenata:

  • Kopije osnivačkih dokumenata preduzeća.
  • Spisak dokumenata koje banka potražuje radi razmatranja zahteva za kredit.
  • Kopije dokumenata o hipotekarnoj imovini.

 

Iskoristite kreditne proizvode banki – partnera PlusMinus Consultinga! Odaberite najbolju ponudu. Koristite prednosti personalnog pristupa klijentu.


Факты o PlusMinus Consulting

В 2009 году компания PlusMinus Consulting открыла офис в Санкт-Петербурге на Васильевском острове в БЦ «Сенатор». Наряду с бухгалтерским сопровождением заказчикам предложены услуги по регистрации предприятий, ведению кадрового учета, введена услуга "аутсорсинг расчёта заработной платы/аутсорсинг кадрового делопроизводства" для предприятий среднего бизнеса.


PlusMinus Consulting становится членом клуба «Сенатор». Участникам клубной программы доступна 10% скидка на услуги нашей компании!


> Другие факты

Акция

-

> Другие Акции

Задать вопрос


Яндекс.Метрика